502 Bad Gateway


nginx/1.10.3 (Ubuntu)
Dret immobiliari – Avocat
http://josiart.at/rete/10659 Notice: Elementor\Post_CSS_File és gibson acoustic serial dating obsolet des de la versió 2.1.0! Usa Elementor\Core\Files\CSS\Post com a substitució. in try this out /home/aitavocalu/www/wp-includes/functions.php on line http://fili.hu/elisey/1310 4016

rencontre oenologique pont a mousson 2013 Avocat

Quin és el seu projecte immobiliari?

http://oaklearners.ca/?pimakerey=pub-tv-site-de-rencontre-2017&5c5=92 Una segona residència, una inversió en una propietat per llogar, plans per a la jubilació?

Un lloc de vacances?
Una casa per a la família?
El xalet dels seus somnis?
Un oasi de pau?
Un loft?
Un terreny per construir-hi?

Tràmits jurídics i administratius.

Recórrer a un advocat és indispensable a Espanya degut a que les funcions del notari són molt limitades. De fet, al contrari que a França, aquest últim només intervé al final de les operacions d’una compra-venda, en el moment de la signatura de l’escriptura pública. Per aquest motiu les verificacions prèvies, que de vegades poden resultar complexes, en relació amb la situació jurídica i fiscal de la propietat immobiliària poden presentar riscos i repercutir negativament en el bon fi de les operacions. El compliment d’aquestes formalitats és un requisit indispensable per tal que els nostres clients puguin ser identificats en territori espanyol i puguin adquirir compromisos amb ple coneixement de causa:
 • Obtenció del Número d’Identificació d’Estrangers (NIE) per a les persones físiques.
 • Obtenció del Número d’Identificació Fiscal (NIF) per a les societats civils immobiliàries estrangeres
 • Procediment de matriculació a Espanya de les societats civils immobiliàries francòfones
 • Establiment d’un poder notarial o consular en cas de representació del client.
 • Obtenció dels certificats necessaris pel bon desenvolupament de les operacions.
 • Control i, si s’escau, harmonització de la propietat segons la legislació aplicable en matèria d’urbanisme
 • Obtenció de tots els permisos exigits per l’edificació de la nova residència del client o per la realització de les obres

Transaccions immobiliàries

El Bufet l’acompanyarà des del mateix inici de les negociacions, a fi de comprovar igualment la bona fonamentació i l’exactitud del projecte tipus proposat per l’agència immobiliària escollida pel venedor, o bé redactar en espanyol o en format bilingüe els contractes personalitzats que permetin garantir i preservar plenament els seus drets, a l’espera de la signatura de l’escriptura pública davant notari. En aquest context, proposem als nostres clients les següents prestacions a Espanya:
 • Implementació, junt amb totes les parts implicades, de les modalitats de signatura de les escriptures i pagament del preu.
 • Redacció de tots els tipus de contacte, principalment el contracte de reserva i el contracte d’arres.
 • Realització de les gestions jurídiques al banc en cas de que la propietat estigués gravada per una hipoteca o un embargament
 • Obtenció de l’anul·lació de totes les inscripcions del Registre de la Propietat que poguessin obstaculitzar la lliure disposició de la propietat
 • Control del registre de les escriptures notarials davant les administracions competents.
 • Un cop adquirida la propietat, redacció de tots els tipus de contractes d’arrendament (temporals o anuals) en cas de tractar-se d’una inversió en una propietat per llogar.
 • La modificació posterior del repartiment dels lots de copropietat: segregació, agregació, agrupació … .
A França la legislació és més formalista y nosaltres aportem la mateixa cura per tal de preservar el conjunt dels seus interessos. L’assessorem en la gestió del seu expedient i l’acompanyem a realitzar totes les formalitats exigides pel notari o per les autoritats administratives corresponents. L’assistim o el representem en cada etapa del procés d’adquisició.